Rapportering: Vi lager rapportene dere trenger og setter opp automatisert overførsel. Alternativt kan man sette opp et Datavarehus (lenke til System-modul) hvor dere selv henter ut rapporter.