Kryptert elektronisk arkiv: NETS e-arkiv er en sikker løsning for lagring og deling av sensitive data

Autentisering: Bank ID brukes for identifisering og signering ved kjøp av forsikring, melding av skade, pålogging til Min Side etc.

Kontaktsenterløsning: Puzzel er en fleksibel kontaktsenterløsing som omfatter telefoni, Web Chat, Sosial medier, E-post, SMS.