Hardware & IT-drift: Alle systemer driftes på fysisk hardware levert av IMAA. Fokus på IT-sikkerhet og stabil drift 24/7/365. Tilfredsstiller IT sikkerhetskrav fra norske banker og internasjonale forsikringsselskap.

IT drift – lokasjon: Sikker lokasjon for deres servere. Redundans på nettverk, strøm og kjøling.

Backup: Veeam Backup & Replication benyttes for backup. Det tas fullt image-backup av serverene, slik at de kan gjenopprettes komplett og identisk på annen infrastruktur. Alternativt kan selve backupen startes opp som en server ved kritiske hendelser. VSS sørger for at databaser er intakt ved backup.

Backup lagres først i lokalt datasenter, og overføres deretter fortløpende til sekundært datasenter. Backup er kryptert med AES-256 algoritme, og er kryptert ende til ende. Dette sørger for at data er kryptert både «in flight» og «at rest».