Visma Global er et anerkjent økonomisystem utviklet for norske og nordiske forhold. Systemet er tett integrert mot forsikringsadministrasjonssystemet Wims ES. Visma Global håndterer fakturering, regnskap, betalingsoppfølging og rapportering.