Vi har prosjektledere med forsikringskompetanse, IT kompetanse og erfaring fra store og små migreringsprosjekt. Les mer om våre prosjekterfaring her.

Nye rammevilkår – krever en kompetent samarbeidspartner

GDPR 25.5.2018

Ny lov om hvitvaskingskontroll

Innføring av IDD (forsikringsdistribusjonsdirektivet)

Lov om forsikringsformidling

Endringer i FAL