Vi kan levere skademodul for oppgjør av alle typer forsikringer, privat, bedrift og spesialprodukter. Skademodulen er integrert i vårt poliseadministrasjonssystem WIMS ES og er spesielt tilpasset bruk hvor forsikringene er registrert i WIMS ES. Dette gir en unik mulighet for å følge skadeutvikling tett på porteføljenivå, bransjenivå, produktnivå, kundenivå – alt etter hva dere ønsker.