Vi utfører digitalisering og effektivisering av helseprøvingsprosessen. Med vårt elektroniske helsevurderingssystem vil kunder oppleve svært redusert behandlingstid ved hjelp av elektronisk helsebedømmelse, i tillegg til at helseprøvingskostnadene reduseres med mer enn 50 %. Kort fortalt blir det en svært mye bedre kundeopplevelse til en lavere pris. Kontakt oss for en demo av våre løsninger.

Manuell helsebedømmelse: 

Ikke alle helseopplysninger kan bedømmes maskinelt. Vår erfaring er at 10-15 % krever manuell oppfølging grunnet forretningsregler og akseptabelt risikonivå for automatisert bedømmelse. Vi leverer denne tjenesten sammen med vårt elektroniske helseprøvingssystem Reflex. Vårt ressursteam jobber sammen med et av verdens største reassuranseselskap i forbindelse med helsesaker. Vi kan trygt si at din helsevurdering er i de beste hender hvis du velger oss.