Det er i dag et relativt stort spenn mellom de aktørene i forsikringsbransjen som utfører alt arbeid manuelt – til de selskapene som er lengst fremme i digitaliseringen. Vi har digitaliserte kjøpsløsninger, forsikringsutstedelser, fornyelser, endringsfunksjonalitet og skademeldingstjenester. Vi følger utviklingen tett og ønsker å være i front. Vårt mål er å forenkle og automatisere prosessene for både kunder og leverandører.