Wims ES er et komplett produksjonssystem for administrasjon av forsikringsavtaler. Systemet består av ulike moduler – hvor kunden selv kan velge hvilke elementer som skal inngå i leveransen. Nesten alle våre kunder velger integrerte løsninger mot deres egne systemer. Hvilken integrasjonsform man skal velge avhenger av krav til sanntids oppdatering, IT kompetanse hos kunden og samhandlingen mellom systemene. Vi utarbeider kravspeksifikasjon i samarbeid med kunden, og skreddersyr løsningen: