Med dette konseptet kan dere starte egen forsikringsformidling til deres utvalgte kundegruppe. Vi leverer systemløsningen, forsikringsproduktene og kompetansen til å starte opp deres eget forsikringskontor. Vi har lang erfaring og har kompetanse rundt hele prosessen – fra salg til kunde og fram til utbetalt skadeoppgjør. Dere velger selv hvilke funksjoner som skal utføres av oss – salg/kundesenter/helsebedømmelse/skadeoppgjør/regnskap/betalingsoppfølging/rapportering eller kun en ren systemleveranse. Ved å ta kontroll på forsikringssystemet og viktige deler av verdikjeden er dere trygt plassert i førersetet og kan selv velge hvilke forsikringsgivere og forsikringsprodukter som skal tilbys deres kunder. Lavere driftskostnader og mer konkurranse medfører bedre produkter – til en lavere pris – til deres kunder.