Har dere ønske om å tilby forsikring på en mer moderne og smidig måte – gjerne integrert mot deres egne portaler og nettbank? Vi har satt opp flere løsninger for forsikringsdistribusjon via banker. Sørg for at dine lånekunder får en god opplevelse ved kjøp av forsikring og ved et eventuelt skadeoppgjør. Vi er store nok til å levere og små nok til å bry oss.
Innføring av nytt forsikringsdistribusjonsdirektiv (IDD) i EØS avtalen 26. oktober 2018 vil påvirke måten forsikring skal formidles til norske kunder – men det er foreløpig usikkert når dette trer i kraft i Norge. Våre løsninger er uansett godt tilpasset IDD og øvrige lovkrav rundt forsikring og forsikringsformidling.