Er det nødvendigvis slik at alle medlemmer/kundegrupper vil være tjent med at alle forsikringsproduktene leveres fra ett og samme forsikringsselskap? Hvorfor ikke kombinere leveranser fra forskjellige forsikringsselskap, slik at det beste produktet leveres fra hvert enkelt selskap? Ved å skape denne konkurransen mellom forsikringsselskapene vil du sikre dine medlemmer/kunder det beste forsikringstilbudet – til enhver tid.
Kombiner dette med kundeservice fra din egen forening/innkjøpsgruppe – dere har best kjennskap og tillit hos egne medlemmer/kunder. Integrer gjerne forsikringsadministrasjonsløsningen med interne eller eksterne systemer, slik at fordelene for medlemmet/kunden kan samles ett sted!
IMAA har erfaringen og kompetansen til å hjelpe dere uansett hvilken fase din forening/innkjøpsgruppe står ovenfor i forsikringsformidlingen. Få en større andel i verdikjeden rundt forsikringsformidlingen og full kontroll på kommunikasjonen mot egne medlemmer/kunder. Kontakt oss for en hyggelig prat om forsikring og systemløsninger.