Forsikringsgivere

Et stabilt og driftssikkert system må ligge til grunn for ethvert seriøst forsikringsselskap. Tilsett systemstøtte for effektive og digitaliserte arbeidsprosesser. Krydre dette gjerne med elektronisk helsevurdering og digitale skademeldingstjenester. Samlet har man da essensen i hva IMAA kan tilby forsikringsgivere.

Captives

Vi har systemløsningen som egner seg godt for Captives. Store verdier kan driftes med små ressurser. Programvaren vi benytter lar seg enkelt integrere mot partnere for skadebehandling, regnskap, reassuranse og coassuranse. Dette forenkler og effektiviserer samarbeid, dataflyt og forbedrer kvaliteten alle ledd og for alle samarbeidspartnere. Med god støtte for rapportering og risikostyring samt oppfølging og logging av pålagte arbeidsprosesser har man et solid verktøy for å møte dagens og morgendagens utfordringer.