Warning: Creating default object from empty value in /home/3/i/imaa/www/wp-content/themes/manawa/pt/redux-framework/ReduxCore/inc/class.redux_filesystem.php on line 29
Meglere og Formidlere – IMAA AS
Meglere og formidlere utfører en viktig rolle i et marked med fri konkurranse. For å kunne utføre sin rolle uten bindinger til forsikringsgivere, er det behov for å ha kontroll på egne kundedata. Med våre systemløsninger får dere følgende fordeler:

Fleksibilitet

Kan brukes på ulike produkter og kundegrupper. Kan integreres mot interne systemer og eksterne samarbeidspartnere (forsikringsgivere, salgsteam, skadebehandlere etc.)

Stabilitet

Garantert oppetid og med et forhåndsavtalt vedlikeholdsvindu.

Smidig og effektivt

Raskt å sette oppe nye produkter eller endre eksisterende. Med support fra IMAA vil nye produkter kunne være tilgjengelig for kunde et par dager etter bestillingen er mottatt.

Skalerbart

Vi har erfaring med små enkle porteføljer med kun et par produkter til store foreningsordninger med tusenvis av avtaler og flere hundre millioner i premie.

Kostnadsbesparende

Vi jobber daglig med å forbedre arbeidsprosesser. Tilrettelegging for digitalisering og automatisering skjer i et stadig høyere tempo. Nye krav fra det offentlige og forventninger fra kunder kan medføre kostnadsreduksjon – dersom det implementeres på riktig måte. Systemet er stabilt og kan driftes med begrensede ressurser.