Publisert: 23.05.2019

Wims AS ble kjøpt opp av Vitec Software Group AB 8. mai 2019 – Nytt navn for Wims AS blir Vitec Wims AS

Vi ser positivt på dette eierskifte som gir finansiell trygghet, forbedret kapasitet og tilgang til ny kompetanse for Vitec WIMS AS. Samtidig vil IMAA kunne fortsette det gode samarbeidet med alle nøkkelpersoner i Norge for å drifte og videreutvikle systemløsningen for det norske og nordiske markedet.

Vitec er notert på Nasdaq Stockholm og hadde en omsetning på SEK 1 milliard i 2018. Selskapet har 650 medarbeidere i Danmark, Finland, Sverige og Norge.

Les pressemeldinger fra Vitec i forbindelse med overdragelsen.

Les mer om Vitec Software Group