IMAA

All Posts By
ForsideSystem

Forsikringsadministrasjon

Wims ES er et komplett produksjonssystem for administrasjon av forsikringsavtaler. Systemet består av ulike moduler…
Read More
ForsideTjenester

Nøkkelferdig Forsikringskontor

Med dette konseptet kan dere starte egen forsikringsformidling til deres utvalgte kundegruppe. Vi leverer systemløsningen,…
Read More
ForsideTjenester

Digitalisering

Det er i dag et relativt stort spenn mellom de aktørene i forsikringsbransjen som utfører…
Read More
ForsideSystem

Portal

Wims EP er en komplett portalløsning for bank- og forsikringsbransjen. Portalen er direkte integrert med…
Read More
ForsideTjenester

Skadeoppgjør

Vi utfører digitalisering og effektivisering av hele skadeoppgjørsrutinen for ulike produkt og kundegrupper. Vi har…
Read More
ForsideSystem

Elektronisk Helseprøving

Reflex er et system for elektronisk helseprøving hvor resultat foreligger umiddelbart etter at du har…
Read More
Tjenester

Helsebedømmelse

Vi utfører digitalisering og effektivisering av helseprøvingsprosessen. Med vårt elektroniske helsevurderingssystem vil kunder oppleve svært…
Read More
System

Skadeoppgjørssystem

Vi kan levere skademodul for oppgjør av alle typer forsikringer, privat, bedrift og spesialprodukter. Skademodulen…
Read More
Tjenester

Prosjektledelse

Vi har prosjektledere med forsikringskompetanse, IT kompetanse og erfaring fra store og små migreringsprosjekt. Les…
Read More
System

Økonomi og Regnskapsmodul

Visma Global er et anerkjent økonomisystem utviklet for norske og nordiske forhold. Systemet er tett…
Read More