Åpningstid: 09.00-15.00 +47 934 00 075 post@imaa.no

BÆREKRAFT HOS OSS

Vi er Miljøfyrtårn-sertifisert

Sertifikatet dokumenterer at virksomheten har etablert et miljøledelsessystem og oppfyller strenge kriterier innen avfall/ombruk, energi, innkjøp, transport og arbeidsmiljø. Det stilles krav til forankring og målrettet forbedringsarbeid. Miljøeffekten skal årlig innrapporteres og offentliggjøres.

Avfallshåndtering
100%
Bærekraft innkjøp
100%
Miljøvennlig transport
100%
Energieffektivisering
100%
HMS og arbeidsmiljø
100%

Miljøfyrtårn er anerkjent av EU i henhold til artikkel 45 i regulativ 1221/2009.

Les mer om Miljøfyrtårnsertifisering her.