Personvern

Category
Personvern

Behandling av personopplysninger

Definisjoner GDPR: General Data Protection Regulation – EU forordning nr. 2016/679 (generell personvernforordning). Personopplysninger: Personopplysninger…
Read More
Personvern

Informasjon om Cookies

På dette nettstedet benytter vi oss av såkalte «cookies» for å logge anonym informasjon om…
Read More
Personvern

Hvitvasking og terrorfinansiering

Forsikringsgivere er pålagt visse oppgaver tilknyttet forebygging av hvitvasking og terrorfinansiering.   Risikovurderingen av kundeforholdet…
Read More