Åpningstid: 09.00-15.00 +47 934 00 075 post@imaa.no

Internasjonal skatterapportering (FATCA og CRS)

Norge har inngått en avtale med USA og andre land om gjensidig skatterapportering. Avtalene er kjent som FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) og CRS (Common Reporting Standard). Etter avtalen er norske finansinstitusjoner forpliktet til å identifisere og rapportere personer som er skattemessig bosatt/hjemmehørende i landene, til norske skattemyndigheter.


Hva vil det si for våre kunder?

Personkunder

For deg som personkunde betyr dette at vi vil spørre om statsborgerskap og hvilke land du har skatteplikt til. Dersom du er skattepliktig til andre land, vil nødvendig informasjon bli videreformidlet til Skattedirektoratet. De vil foreta endelig oversendelse av relevant informasjon til disse landenes skattemyndigheter. Det er viktig å besvare våre henvendelser vedrørende dette, siden vi er forpliktet til å registrere informasjon på alle kunder.

 

Bedriftskunder

Rapporteringsplikten gjelder også for bedriftskunder. I praksis vil dette gjelde for selskaper hvor utenlandske eiere har mer enn 25 prosent eierandel. Undersøkelsen vil være tilsvarende den som gjøres for å identifisere reelle rettighetshavere etter hvitvaskingsregelverket.

 

Spørsmål?

Dersom du har spørsmål vedrørende FATCA eller CRS, kan du kontakte oss på e-post post@imaa.no 

Du kan lese mer om FATCA og CRS på Skatteetatens hjemmesider, Internasjonal rapportering.

 

Last ned vår FATCA rapporteringsskjema.