OM IMAA

Insurance Management Administration & Advisors (IMAA) er en kompetanse- og tjenesteleverandør innen IT-tjenester og administrasjon av forsikringsporteføljer.

IMAA har hovedkontoret i Asker, samt et avdelingskontor på Ål i Hallingdal, hvor det er etablert et kundesenter for betjening av forsikringskunder.

IMAA ble etablert 21. desember 2006 og er 100% eiet av Norsk Forsikring AS. IMAA omsatte for 8,84 millioner i 2015 og er i rask vekst. Våre største kunder er Akademikernes Forsikringskontor i Storebrand og Norsk Forsikring AS. IMAAs systemløsning drifter også Advokatforeningen og NITO Personforsikring.

Selskapets strategi er å skape verdier for kundene gjennom leveranser av IT, forsikringskompetanse og drift av forsikringsporteføljer. Vi skal være ledende på digitale kjøpsløsninger for bedrifter og konsumenter.

IMAA har levert systemplattform til Norsk Forsikring AS siden 2008. Systemløsningene er basert på et samarbeid med Web Insurance Management Systems(WIMS) der IMAA har rett til å levere systemløsninger til egne kunder. I løpet av 2013 har samarbeidet blitt utvidet til også å omfatte portalteknologi.

IMAA er i rask vekst i et marked der forsikringsgivere og sluttkunder forventer effektive systemløsninger i kombinasjon med tjenestemoduler der kunden velge alt fra ”Nøkkelferdig Forsikringskontor” til å shoppe driftstjenester og leie IT-systemer.

For mer informasjon se www.norskforsikring.noPOSTBOKS 165, 3571 ÅL (+47) 934 00 075 POST@IMAA.NO ORG.NR: 890 620 302