KONTAKTINFORMASJON

Besøksadresse: Akersgata 43 Telefon: 934 000 75
0158 OSLO Fax: 22 42 22 31
 
Postadresse: Postboks 1073 Sentrum E-post: post@imaa.no
0104 OSLO Org.nr: 890 620 302


Navn Stilling Tlf E-post
Jan Syrstad Daglig leder 952 23 707 jan.syrstad@imaa.no
Hy Huynh IT-sjef 959 09 133 hy.huynh@imaa.no


Personvernombud:
IMAA AS har eget personvernombud. Personvernombudet skal påse at virksomhetens behandling av personopplysninger foregår i hht til gjeldende lover og regler. Dersom du lurer på noe rundt IMAA AS sin behandling av personopplysninger, eller du har innspill, kan du kontakte vårt personvernombud på e-post: personvernombud@imaa.no eller pr brev til IMAA AS, Akersgt. 43, 0158 Oslo.


AKERSGATA 43, 0158 OSLO (+47) 934 00 075 POST@IMAA.NO ORG.NR: 890 620 302