1
1

Prosjektbeskrivelse

IMAA ble kontaktet av Forsikringsselskapet i september 2014 vedr. mulighet for systemleveranse til foreningsmarkedet. Allerede i oktober 2014 startet man arbeidet med oppsett og konvertering av mange tusen avtaler fra tidligere forsikringsgiver. Oppsett av forsikringsadministrasjonssystem og online kjøpsløsning ble konfigurert og utviklet i løpet av 3 måneder. Fornyelse ble foretatt av alle konverterte avtaler gjennom WIMS ES systemet i desember 2014 og medlemmer av flere norske foreninger kunne kjøpe produkter på nett fra 1.1.2015, gjennom våre portaler.

Produkttyper: Bedrift, Privat, Person- og Skadeforsikring

 • Antall forsikringsgivere: 4
 • Antall produkter: 33
 • Antall dekninger: 77
 • Antall tariffer: 20
 • Antall kjøpsløsninger –  Privat: 11
 • Antall kjøpsløsninger – Bedrift: 3
 • Antall MinSide – Privat og Bedrift: 2
 • IMAA (Wims EP) & Forsikringsselskapet (Elektronisk helse)
 • IMAA (Wims ES) & Evry (Printløsning)
 • IMAA (Wims ES) & Forsikringsselskapet (Automatisert filutveksling)
 • IMAA (Wims EP) & BankID Norge (Autentisering og Signering)
 • IMAA (Wims ES) & Nets (eFaktura og Avtalegiro)
 • Betalingsoppfølging og avregning til forsikringsgivere
 • Antall registrerte brukere (Wims ES): 110
 • Antall registrerte brukere (Wims EP): 200
 • Wims CRM – Oppfølging av oppgaver/aktiviter mot kunde
 • Microsoft Outlook – Epost mapping

Kunde
Stort norsk forsikringsselskap

Kontaktperson
Yngve Paulsen

Løsninger

 • Forsikringsadministrasjon
 • Portaler
 • Økonomi- og regnskapsmodul
 • CRM
 • Digitalisering
 • BankID
 • Support
 • Prosjekt

Forsikringsgiverere

# 4

Produkter

# 33

Dekninger

# 77

Tariffer

# 20