1
1

Prosjektbeskrivelse

I 2016 deltok IMAA i en anbudskonkurranse i konkurranse med Norges største IT selskap vedr. leveranse av forsikringssystemløsning til en norsk bank. Banken ønsket en fleksibel løsning for salg og administrasjon av forsikringsprodukter integrert mot bankprodukter. Kravet var en løsning som var tett integrert mot deres egne systemløsninger som er driftet av EVRY. IMAA vant denne anbudskonkurransen og vi leverer i dag en løsning som kommuniserer mot bankens CRM system, utlånssystem og distribusjonsløsning.

Produkttyper: Privat, PPI tilknyttet lån

 • Antall forsikringsgivere: 3
 • Antall produkter: 21
 • Antall dekninger: 26
 • Antall tariffer: 1
 • Salgsportal: 1
 • IMAA (Wims EP) & Evry (Bankens utlånssystem)
 • IMAA (Wims ES) &  Banken (CRM system)
 • IMAA (Wims ES) & Banken (MultiChannel – Distribusjonsløsning
 • Antall registrerte brukere (Wims ES): 8
 • Antall registrerte brukere (Wims EP):66

Kunde
Stor norsk bank

Kontaktperson
Yngve Paulsen

Løsninger

 • Forsikringsadministrasjon
 • Portaler
 • Support
 • Prosjekt

Forsikringsgiverere

# 3

Produkter

# 21

Dekninger

# 26

Tariffer

# 1