1
1

Prosjektbeskrivelse

I 2017 startet vi diskusjonene med Banken rundt en leveranse av forsikringssystemløsning. Banken er en svært innovativ og kompetent bank som har tilgang på egne IT utviklere. Utfordringen ble da å bygge en løsning hvor Banken selv hadde full kontroll på grensesnitt mot kunde samt beløp og tidspunkt for belastning av forsikringspremie. Banken leverer og henter informasjon til/fra vårt forsikringsadministrasjonssystem via API og filutveksling. Med denne metoden vil nødvendig vedlikehold og de fleste endringer kunne utføres internt i Banken, uten påvirkning på forsikringsadministrasjonssystemet.

Produkttyper: Privat, PPI tilknyttet lån

 • Antall forsikringsgivere: 1
 • Antall produkter: 1
 • Antall dekninger: 4
 • Antall tariffer: 1
 • Antall skademeldingsportal: 1
 • IMAA (Wims EP) & Banken (API)
 • IMAA (Wims ES) & Banken(Automatisert filutveksling)
 • Betalingsoppfølging og avregning til forsikringsgivere
 • Prosjektgruppe Sbanken
 • Utviklingsmiljø Sbanken

Kunde
En innovativ norsk bank

Kontaktperson
Yngve Paulsen

Løsninger

 • Forsikringsadministrasjon
 • Økonomi- og regnskapsmodul
 • Support
 • Prosjekt

Forsikringsgiverere

# 1

Produkter

# 1

Dekninger

# 4

Tariffer

# 1