Prosjektbeskrivelse

I juni 2013 startet prosjektarbeidet med NITO Personforsikring. Oppgaven var migrering av ca. 10 000 avtaler fra Handelsbanken Liv til ACE Europe Life Ltd. Oppsett av forsikringsadministrasjonsløsning og konvertering av avtaler ble foretatt i løpet av 5 måneder. Fornyelse ble foretatt av alle konverterte avtaler gjennom WIMS ES i november 2013. I samarbeid med Norsk Forsikring lanserte vi en nettbasert kjøpsløsning med elektronisk helsevurdering i 2014. Dette var en av de første løsningene med elektronisk helsevurdering, lansert i Norge. Det medførte en enorm effektiviseringseffekt og kostnadsbesparelse for forsikringsgiveren, som i sin tur medførte bedre service og lavere pris for NITO sine medlemmer.

Produkttyper: Privat, Personforsikring

 • Antall forsikringsgivere: 1
 • Antall Produkter: 5
 • Antall dekninger: 8
 • Antall tariffer: 5
 • Antall kjøpsløsninger –  Privat: 1
 • Antall MinSide – Privat: 1
 • IMAA (Wims EP) & Norsk Forsikring (Elektronisk helse)
 • IMAA (Wims ES) & BankID Norge (Autentisering og Signering)
 • IMAA (Wims ES) & Nets (eFaktura og Avtalegiro)
 • Betalingsoppfølging og avregning til forsikringsgivere
 • Antall registrerte brukere (Wims ES): 8
 • Antall registrerte brukere (Wims EP): 100
 • Wims CRM – Oppfølging av oppgaver/aktiviter mot kunde
 • Microsoft Outlook – Epost mapping

Kunde
Howden Forsikringsmegling AS og Norsk Forsikring AS

Kontaktperson
Bjørg Tangen for Howden
Jan Syrstad for NF

Hjemmeside
[ ikke lenger tilgjengelig ]

Løsninger

 • Forsikringsadministrasjon
 • Portaler
 • eHelsesystem
 • Prosjekt

Forsikringsgiverere

# 1

Produkter

# 5

Dekninger

# 8

Tariffer

# 5